Biserică de lemn

Datează din secolul al XVIII-lea.

Are hramul „Sfântul Nicolae” (6 decembrie).

Se află pe lista monumentelor istorice din România sub codul BH-II-m-B-01227.

A fost construită din lemn de gorun, în anul 1730, de locuitorii satului. Nava are plan dreptunghiular, iar absida decroșată are plan trapezoidal. Sistemul de boltire este tavan drept de scânduri, naosul, boltă semicilindrică și absida, trunchi de con. Scândurile bolților sunt legate între ele prin arcuri-dublou, în extrados. În naos, arcul se sprijină pe capetele grinzii-tirant așezată pe console prinse de pereți prin cuie groase de fier. Un stâlp de legatură între arc și tirant a fost cioplit cu succesiuni de romboedre. Arcul-dublou și grinda-tirant sunt împodobite cu motivul frânghiei, cu răsuciri într-un singur sens. La mijlocul grinzii-tirant se află motivul rozetei cu șase petale înscrisă în cercul solar. Ancadramentele ușilor sunt ornamentate cu frânghii paralele, dublate de șirurile „dinților de fierăstrău”, asociate la naos cu rozeta, iar la tindă, cu motive stelare. Pictura a fost executată în două etape. Vechiul strat, parțial păstrat în altar, datează din secolul al XVIII-lea, iar al doilea strat, din 1867, este opera zugravului M. Palann, semnat pe peretele de vest al naosului. Acesta nu a reușit să se ridice la nivelul artistic al predecesorului său.

Ciclul iconografic al bisericii din Vălani de Pomezeu se prezintă astfel: bolta naosului este compartimentată în 24 de casete rectangulare în care sunt zugrăvite imagini precum „Înălțarea Domnului”, arhangheli și evangheliști.

Până în anul 1997, luna septembrie, biserica a aparținut parohiei Coșdeni ca și filie; de atunci a devenit parohie de sine stătătoare. Biserica nu deține obiecte de valoare, nici icoane vechi, toate s-au predat Muzeului de la Protopopiatul Beiuș.


Contact: 0763248723 – Doru Dumea

Proiectul „Poftiţi la Pomezeu!” este derulat de Asociaţia Culturală D’ART Oradea, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bihor (Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte) şi al Primăriei şi Consiliului Local Pomezeu.

Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate.

Powered by Virtual Craft®